President för ISAR

2014-10-04

Doc SO Wikström har vid 1st Congress of International Society for Auricular Reconstruction i Paris

blivit omvald som President för de kommande tre åren fram till nästa världsmöte i Beijing – ISAR2017.