Presentation

 

Kliniken och företaget leds av docent S O Wikström, som varit verksam inom privat estetisk plastikkirurgi sedan mer än 20 år.

Till docent Wikströms meriter hör bland annat:

• Dubbelspecialist inom plastikkirurgi och öron-, näs- och halskirurgi. Medicine doktor.

• Ett års vidareutbildning, inom framför allt näskirurgi, hos prof. Rodolphe Meyer vid Centre de Chirurgie Plastique i Lausanne, Schweiz.

• Kontinuerlig internationell verksamhet inom både öronrekonstruktion och näskirurgi. Återkommande inbjuden som visiting professor såväl som föreläsare och lärare inom högspecialiserad plastikkirurgi.

• Tidigare klinikchef och överläkare vid plastikkirurgiska kliniken vid SUS Malmö med huvudansvar för näsplastik och öronrekonstruktion.

• Startat och ansvarig för NäsplastikCentrum med inriktning på näsplastik

• Klinikchef för NordicEar med huvudsaklig verksamhet inom öronrekonstruktion på Sophiahemmet i Stockholm.

• Founding president för International Society for Auricular Reconstruction www.isar.cc

• Dr Wikströms stora fritidsintresse är oljemålning. Han har deltagit i ett flertal utställningar med sina alster sedan mitten av 80-talet.

• Se CV

 

Medlem:

ISAR Logo  spkf logo   logo sfep  ipras      esps