Medlem i The Royal Society of Medicine i London

2017-10-04

Docent Wikström har fått personlig inbjudan som medlem (Overseas Fellow) av The Royal Society of Medicine i London. Medlemsskapet innebär utökat informations- och erfarenhetsutbyte.  http://www.rsm.ac.uk