Öronplastik

Våra öron betyder mycket, inte bara för hörseln. Hur de ser ut – storlek, placering med mera – påverkar i hög grad utseendet generellt.

De perfekta öronen finns inte. Det är alltid en viss skillnad mellan det vänstra och högra – de är inga exakta spegelbilder. Men ibland kan skillnaden mellan två öron vara så stor att det upplevs som negativt. Vi kan korrigera problem som utstående öron, asymmetri mellan öronen, stora öron, hängande örsnibbar.

På Fyrwik Medical har vi många års erfarenhet av öronkorrektioner – bland annat genom att docent Wikström företräder NordicEar och genom att hans kompetens också är efterfrågad utomlands.

Operationen

Många öronkorrektioner är lätta att utföra med en mindre operation under lokalbedövning. Det innebär minsta möjliga obehag för dig som patient. Oftast behövs bandage under en vecka efter operationen.

Pris

Priserna är riktpriser på vad en öronkorrektion brukar kosta.
Ett öra: 18 000 kronor
Två öron: 35 000 kronor

Pris

 

Priserna är riktpriser på vad en öronkorrektion brukar kosta.

Ett öra: 18 000 Kronor

    Två öron: 35 000 Kronor