NordicEar

NordicEar – Centre of excellence in Ear Reconstruction and Otoplasty  

READ MORE

Näsplastikcentrum

NäsplastikCentrum finns representerat i Malmö och Stockholm.

LÄS MER

Docent Wikström

Kliniken och företaget leds av docent S-O Wikström

LÄS MER

Ordförande i Etiska Kommittén för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

Vid årsmötet för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi fick docent S ...

LÄS MER

Medlem i The Royal Society of Medicine i London

Docent Wikström har fått personlig inbjudan som medlem (Overseas Fellow) av Th...

LÄS MER